توصیه های ایمنی در مواجهه با زلزله

zelzele

توصیه های ایمنی در مواجهه با زلزله

توصیه های لازم در مواجهه با زلزله 

 توصیه های لازم به افراد سالم برای خودامدادی :

 • خونسردی و آرامش خود را حفظ کنيد .
 • سراسيمه و وحشت زده نشويد و سعی نکنيد که بدويد .
 • خود را به جای مناسب و ايمن رسانده و در يک پوشش مناسب پناه بگيريد .
 • اگر ساختمان پله خروجی اظطراری دارد خود را به آن برسانيد .
 • اگر دود ساختمان را فراگرفته بصورت خميده يا سينه خيز خارج شويد تا کمتر دود را استنشاق کنيد .
 • درصورت مسدود بودن درهای خروجی با شکستن شيشه ها خارج شويد .
 • اگر ارتفاع محلی که در آن قرار گرفته ايد از ۳ متر بيشتر است خود را به خارج پرتاب نکنيد و صبر کنيد تا کمک برسد .
 • موقع زلزله از کنار پنجره ها و ديگر وسايل که امکان سقوط دارند فاصله بگيريد .
 • اگر بيرون از ساختمان هستيد به طرف يک محل عاری از ساختمان و درختان و … برويد .
 • اگر درحال رانندگی هستيد به کنار جاده رانده و خودرو را متوقف کنيد .
 • اگر در يک استاديوم سربسته يا سينما هستيد در محلتان بمانيد و سرتان را با دستها محافظت کنيد و زير صندلی پنهان شويد .
 • اگر در استاديوم روباز قرار داريد بهترين جا زمين چمن ورزشگاه می باشد .
 • بلافاصله بعد از پايان لرزشهای زلزله جريان گاز ، برق و آب را قطع کنيد .
 • اگر کسی نمی تواند به خوبی تنفس کند يا تنفس وی قطع شده به او تنفس مصنوعی بدهيد .
 • محل خونريزی را با فشار دادن به زخم و يا بستن بالای آن متوقف نماييد .
 • سعی کنيد افراد زخمی را حرکت داده و به محل های امن تر منتقل نمائيد . مگر اينکه دچار شکستگی کمر يا گردن شده باشند .
 • افراد زخمی را با پتو پوشانده و گرم نگه داريد و به آنها اطمينان ، دلگرمی و آرامش بدهيد .
 • ساختمان را از نظر وقوع آتش سوزی احتمالی و صدمات ناشی از آن کنترل کنيد .
 • هرگز سيمهای برق افتاده بر روی زمين را لمس نکنيد .
 • خيابانها و معابر را برای عبور و مرور وسايل اورژانس و اضطراری تميز نماييد .
 • راديو را برای دريافت اطلاعات اضطراری روشن نگه داريد .
 • برای روبرو شدن با پس لرزه ها آماده باشيد .
 • با مأمورين انتظامی ، آتش نشانی ، امدادی و … همکاری نماييد .
 • هميشه با افراد خانواده مکان امنی را جهت پيدا کردن يکديگر تعيين نمائيد .
 • هرگز وارد ساختمانهای آسيب ديده نشويد .
 • اگر زير پايتان خيس است مواظب برق گرفتگی باشيد .
 • از قرار گرفتن زير لوسترها و آويزها خودداری کنيد .
 • اگر در راهرو هستيد به طرف ديوار برويد و به حالت نشسته از سر خود محافظت کنيد .
 • از هجوم آوردن به طرف درهای خروجی خودداری کنيد .
 • اگر خانه مسکونی يک طبقه و دارای حياط و فضای باز است فوراً و با احتياط از آن خارج شويد .
 • اگر در آپارتمان هستيد به طرف درهای خروجی ، پله ها و آسانسورها نرويد . بلکه در محلهای مناسب مثل زير ميزها و تختخوابها پناه بگيريد .
 • سرخود را بپوشانيد و مواظب سقوط گچ و آجر از سقف باشيد .
 • چنانچه در آشپزخانه و يا شوفاژخانه هستيد سريع خارج شويد .
 • اگر درهنگام وقوع زلزله در داخل آسانسور هستيد در نزديکترين طبقه از آسانسور خارج شويد .
 • بعد از زلزله به علت وقوع پس لرزه ها ، از آسانسور استفاده نکنيد .
 • در صورت حضور در پارکينگ فوراً خارج شويد .
 • موقع تخليه به ديگران که به شما نياز دارند ياری برسانيد .
 • اگر خارج از خانه مسکونی هستيد چنانچه در حياط هستيد همانجا بمانيد و از ساختمانها و ديوارها دور شويد و مواظب ريزش اجزای آنها باشيد .
 • اگر در خيابان هستيد از پياده روها و ساختمانها و سيمها و تيرهای برق فاصله بگيريد .
 • چنانچه خودتان و يا افراد خانواده دچار جراحت شده اند سريعاً ولی با دقت به کمکهای اوليه اقدام نماييد .
 • جهت جلوگيری از اشغال خطوط تلفنی که مورد نياز گروههای امداد و نجات و ديگر مسئولين خواهد بود حتی الامکان از تلفن استفاده نکنيد .
 • به غير از موارد اضطراری از وسيله نقليه استفاده نکنيد و جاده ها ، خيابانها و کوچه ها را جهت امداد و نجات باز بگذاريد .
 • چنانچه در هنگام وقوع زلزله در پله ها بوديد به طرف بالا و پايين ندويد ، بنشينيد و با دستها از سر و گردن خود محافظت کنيد .
 • با ارسال پيغام کوتاه (SMS) يا پيام تلفنی کوتاه به يکی از بستگان در خارج از محل وقوع زلزله ، سلامتی خود را به او اطلاع داده و از او بخواهيد که به جای شما ، اين خبر را به ساير بستگان برساند .

توصيه های لازم به افراد امداد رسان :

 • قبل از هر چيز خونسردی خود را حفظ نماييد .
 • افراد مجروح را به نقاط امن منتقل نماييد .
 • مصدومين حادثه را از نظر وخامت حال طبقه بندی نماييد .
 • افرادی را که ايست قلبی – تنفسی دارند در اولويت قرار دهيد .
 • به مصدومينی که ساکت هستند زودتر توجه کنيد شايد دچارايست قلبی _ تنفسي شده و يا از هوش رفته باشند.
 • هرگز سعی نکنيد با فشار و کششهاي بي مورد مصدومينی را که لاي قطعات تخريب شده و آوار محبوس شده اند رها سازيد با اين کار آسيب ديدگی مصــدوم را افزايش مي دهيد.
 • مصدوم را باکمترين جابجايي روی برانکارد قرار داده و انتقال دهيد .
 • حمل غير اصولي مصدوم به بيمارستان سبب بوجود آوردن ضايعات بيشتر و حتي قطع نخاع می گردد .
 • به مصدومينی که محل تنفس آنها قطع يا ضعيف گرديده تنفس مصنوعی دهيد سپس به بيمارستان منتقل کنيد .
 • مصدومينی که دچار شکستگی هستند را ضمن ثابت کردن عضو شکسته , بوسيله آتل و يا اجسام مشابه و بانداژ کردن محل شکستگی , به بيمارستان منتقل کنيد .
 • وقت خود را به علت فراهم نبودن وسايل تلف ننماييد . از وسايل و امکاناتی که در دسترس ميباشند استفاده کنيد .
 • شهروندان را از منطقه خطردور و به محلهای امن هدايت نماييد.

توصيه ها ی لازم به افراد سالم برای کمک به نيروهای امدادی :

 • مزاحم کار نيروهای امدادی نشده و برای تماشا و ديدن مناظر به مکان های آسيب ديده نرويد مگر به کمک شما نياز باشد .
 • کاری را که بلد نيستيد انجام ندهيد .
 • با هماهنگی نيروهای امدادی کارها را انجام دهيد .
 • به توصيه نيروهای امدادی گوش دهيد و با آنها همکاری نماييد .
 • افراد محلی به نيروهای امدادی در آدرس دهی به علت آشنا بودن با زبان و جغرافيای منطقه همکاری کنند .
 • افرادي که دوره های آموزشی امداد و نجات ديده اند برای همکاری خود را به نيروهای امدادی معرفی نمايند و از اقدامات خودسرانه و بدون هماهنگی جداً خودداری نمايند .

توصيه های لازم به فرد يا افراد آسيب ديده زيرآوار :

 • آرامش و خونسردی خود را حفظ نماييد.
 • در صورت ماندن در زير آوار اگر می توانيد با صدای بلند تقاضای کمک نماييد .
 • در غير اينصورت سعی کنيد با کمترين حرکت با به صدا درآوردن چيزی توجه نيروی امدادی را جلب کنيد .
 • در صورت امکان سعی کنيد بدون وارد آوردن صدمه ای به خود و ديگر افراد زير آوار راهی برای فرار بيابيد .
 • هرگز از کبريت در زير آوار استفاده نکنيد .
 • برای روشنايی تنها از چراغ قوه استفاده نماييد .
 • خونريزيها را با فشار دادن به زخم و با بستن بالای آن بند آوريد .
 • به سيمهای افتاده دست نزنيد .
 • از فشار آوردن به تيرهای فلزی ، ستونها و … که احتمال سقوط دارند بپرهيزيد .
 • ذخيره غذايی و آشاميدنی راکنترل نمائيد .

بايد آگاه باشيم که به صورت طبيعی هر زلزله بزرگی ، تعدادی پس لرزه به همراه خواهد داشت .

 

 

 

درباره نویسنده

fadmin77

Theme Settings

Please implement HIMARKET_Options_pages_select::getCpanelHtml()

Please implement HIMARKET_Options_editor::getCpanelHtml()

Please implement HIMARKET_Options_menu_location_multi_select::getCpanelHtml()