افرادی که واکسن نزده اند اجازه سفر به مازندران را ندارند

واکسن

افرادی که واکسن نزده اند اجازه سفر به مازندران را ندارند

مصوبه ستاد استانی :

طبق مصوبه ستاد استانی مدیریت مقابله با کرونا، تزریق سه دز و یا ۲ دز واکسن که کمتر از سه ماه از آخرین

دز گذشته باشد، مجوز ورود مسافران نوروزی به مازندران است.

تجربه ۲ سال گذشته نوروز کرونایی نشان می‌دهد که همواره مازندران از پانزدهم فروردین به بعد

با اوج‌گیری شیوع کرونا مواجه می‌شد اما در نوروز پیش‌رو برای مقابله با افزایش افسار گسیخته کرونا،

مقررات سخت‌گیرانه‌ بهداشتی را برای مسافران نوروزی در نظر گرفتیم.

در ایام نوروزی ۱۴۰۱ در مبادی ورودی مازندران گروه‌های بهداشتی و انتظامی مستقر خواهند شد

و در صورتی که حتی یک نفراز سرنشینان خودرو، واکسن کرونا تزریق نکرده باشند، خودرو برگشت

داده خواهد شد و مسافران اجازه ورود به استان را ندارند.

آمار ضعیف واکسن کودکان در مازندران :

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان این که از مجموع ۲۵۰ هزار و ۷۰۳ نفر جامعه هدف

پنج تا ۱۲ سال در مازندران ۶۳ هزار و ۴۸۳ نفر معادل ۲۵.۳ درصد آنان نسبت به تزریق واکسن کرونای خود اقدام کردند،

گفت که به هیچ عنوان این آمار برای ایجاد ایمنی جمعی در بین این قشر از جامعه خوب نیست و در صورت شیوع مجدد کرونا

در مازندران درگیری و ابتلا کودکان بسیار نگران کننده خواهد بود.

مجموع ۲ میلیون و ۷۹۵ هزار و هفت نفر مشمول واکسیناسیون کرونا در مازندران تاکنون ۲ میلیون و ۳۶۹ هزار و ۷۲۱ نفر معادل ۸۴.۸ درصد

نسبت به تزریق دز اول این واکسن اقدام کردند، تزریق دز دوم واکسن کرونا دراین جامعه هدف ۷۸ درصد است.

طبق گفته معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران پوشش مطلوب واکسیناسیون گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال در مازندران ،

تاکنون از مجموع ۲۱۲ هزار و ۲۸۶ نفر واجد شرایط در این گروه سنی ۱۹۸ هزار و ۷۶۹ نفر معادل ۹۳.۶ درصد نسبت به تزریق

هر ۲ دز واکسن کرونای خود اقدام کردند.

 

درباره نویسنده

fadmin77

Theme Settings

Please implement HIMARKET_Options_pages_select::getCpanelHtml()

Please implement HIMARKET_Options_editor::getCpanelHtml()

Please implement HIMARKET_Options_menu_location_multi_select::getCpanelHtml()